canh dep

12 thg 7, 2014

Nhớ


                 * Miệng nói ghét..........nhưng lòng vẫn yêu, vẫn nhớ.
* Miệng nói sẽ kiếm người khác.........nhưng lòng chỉ có mình ai.
* Miệng nói hết chờ.........nhưng vẫn trông ngóng từng ngày ai kia trở về.
* Miệng nói hết thương.........nhưng trong lòng thổn thức
*Bởi trong tim...........Vẫn luôn in đậm hình bóng ai kia

NKYT